ALLMÄN BRANDUTBILDNING

FÖRBEREDELSE

Kursledare och brandskyddsansvarig på företaget genomför en brandskyddsrond på företaget. Verksamhet och lokaler studeras varvid brandrisker, problem, utrymningsvägar och säkerhetsutrustning kontrolleras. Kursprogrammet anpassas till de speciella behov som finns på företaget

MÅLGRUPP OCH SYFTE

Kursen vänder sig till alla anställda i ett företag. Kursen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag.

UTBILDNINGSMÅL

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap:

 • Brandteori och orsaker till brands uppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer på arbetsplatsen
 • Den egna säkerhetsutrustningen och dess handhavande samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • att bedöma risker för brand
 • att efterleva företagets säkerhetsregler
 • att vid larm utrymma lokalen
 • att handha brandsläckare och brandfilt för att rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand

KURSINNEHÅLL

 • Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp
 • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
 • Skadeförebyggande och begränsande skydd
 • Utrymningsvägar
 • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns det
 • Praktiskt handhavande av brandsläckare och brandfilt
 • Släckövning
Image

Vid behov av utbildningar: Skicka intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan där ni talar om vem ni är, hur många personer ni blir samt vilken dag som passar er bäst.

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

KONTAKTUPPGIFTER

Luleå Brand & Industriservice AB
Upplagsvägen 9
972 54 LULEÅ

Tel: 0920-22 57 85

info@brand-service.se

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag:
07:00 - 16:00

GDPR

Vi använder cookies på denna hemsida.
Genom att fortsätta på hemsidan godkänner du våra GDPR villkor.