OM OSS

OM LULEÅ BRAND & INDUSTRISERVICE

Luleå Brand & Industriservice AB, LBIS, består av 7st personer som arbetar med förebyggande brandskydd mot företag, bostadsrättsföreningar, offentliga sektorn och privatpersoner. Vår huvudsakliga verksamhet består av service och försäljning av brandredskap och rökgasluckor, utbildning rörande brand och säkerhet, användning av brandsläckare samt träning i släckteknik.

LBIS erbjuder utbildning av hög kvalitet i systematiskt brandskyddsarbete, SBA där kunden på ett effektivt sätt tränas i att planera, leda och följa upp det interna brandskyddet.
LBIS erbjuder ett eget webbaserat SBA-system som underlättar vid det systematiska brandskyddsarbetet.
Målet är att skapa en lärande organisation i brandskydd där kunskaperna hela tiden utvecklas.

Genom LBIS verksamhet förebyggs person- och egendomsskador samt negativ miljöpåverkan. Servicen utförs för handbrandsläckare enligt SS- 3656 samt EN-671-3 för brandposter och detta är arbeten som vi har certifierad personal för. LBIS är av SWEDAC ackrediterad för återkommande kontroll av metalliska- och kompositgasflaskor.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som ett minimikrav.
Image
Image

Se certifiering och ackreditering

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

KONTAKTUPPGIFTER

Luleå Brand & Industriservice AB
Upplagsvägen 9
972 54 LULEÅ

Tel: 0920-22 57 85

info@brand-service.se

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag:
07:00 - 16:00

GDPR

Vi använder cookies på denna hemsida.
Genom att fortsätta på hemsidan godkänner du våra GDPR villkor.