UTRYMNING

UTRYMNING

Utrymning är ett stort ämne som innehåller många olika säkerhetsfunktioner.

Beroende av vilken verksamhet man bedriver utförs "Rutinkontrollen" i olika intervaller. Det kan vara från flera gånger varje dag till någon gång i månaden. Det som skall kontrolleras vid egenkontroll är utrymningsvägar (är de fria, lätt öppningsbara), utrymningsskyltar (sitter de på plats), utrymningsplaner (uppdaterade?), nöd- ledljus (lyser de som de ska) m.m.

Egenkontrollen skall dokumenteras av den som utför kontrollen.

"Underhåll" av utrymningsvägar och dess funktioner är kontroll av låsanordning, dörrstängare, skyltar, funktionskontroll av nöd- ledljus (lysrör och batterikontroll), funktionskontroll av utrymningsstege, kontroll av målade linjer m.m. Detta bör göras 1 gång årligen.

Tag kontakt med oss om du är osäker på hur Er utrymningssituation ser ut idag.

Image
Image

Teckna årligt serviceavtal

Luleå Brand och industriservice erbjuder möjligheter att teckna årligt serviceavtal.

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

KONTAKTUPPGIFTER

Luleå Brand & Industriservice AB
Upplagsvägen 9
972 54 LULEÅ

Tel: 0920-22 57 85

info@brand-service.se

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag:
07:00 - 16:00

GDPR

Vi använder cookies på denna hemsida.
Genom att fortsätta på hemsidan godkänner du våra GDPR villkor.