KÖKSSLÄCKSYSTEM

KÖKSSLÄCKSYSTEM

Hälften av alla bränder i restauranger och hotell startar i köket. Aktiviteten i restaurangkök är frenetisk, med höga temperaturer och många människor som arbetar med lättantändliga ingredienser som fetter och olja. På grund av detta så är brand en av de största säkerhetsriskerna i restaurangkök.

En fettbrand är svårsläckt och kan även självantända igen om det inte släcks med rätt metod. En brand kan lätt sprida sig vidare till andra delar av byggnaden via kökets ventilationskanaler. Ägare av köken är ansvariga för att utvärdera risken och för att ta nödvändiga förberedande åtgärder för att förhindra och skydda verksamheten mot brand.

Vi på Luleå Brand & Industriservice AB tillhandahåller nymontage och service av de flesta kökssläcksystemen på marknaden.

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

KONTAKTUPPGIFTER

Luleå Brand & Industriservice AB
Upplagsvägen 9
972 54 LULEÅ

Tel: 0920-22 57 85

info@brand-service.se

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag:
07:00 - 16:00

GDPR

Vi använder cookies på denna hemsida.
Genom att fortsätta på hemsidan godkänner du våra GDPR villkor.