BRANDTÄTNING

VI UTFÖR BRANDTÄTNING OCH BRANDTÄTNINGSINSPEKTIONER

BRANDTÄTNING ÄR MYCKET VIKTIG FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING VID BRAND

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas mellan utrymmen vid brand.

VAR KAN BRANDEN SPRIDA SIG?

Vid en brand sprider sig elden genom håligheter mellan flera utrymmen. Det innebär ytor runt genomföringar som ventilationsrör, elstammar, VVS-rör och hål.
Vid brandtätning tätas aktuella håligheter och därigenom begränsas spridningen av en brand och kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

I VILKA MILJÖER KAN DET VARA AKTUELLT MED BRANDTÄTNING?

Industrier
Verkstäder
Kontor
Hotell
Skolor
Badanläggningar
Flerfamiljsfastigheter
DVS alla miljöer där det finns brandklassade väggar och tak
Image

KOMPLETT LÖSNING FRÅN LULEÅ BRAND & INDUSTRISERVICE

Vi erbjuder en komplett lösning på alla typer av brandtätningar som följer svenska byggregler. Vi har brandtätningssystem som är enkla att installera, justera och komplettera. En effektiv brandtätning ska hindra spridning av eld, rök, gas och vatten. Den ska även klara av de tuffa förhållanden som råder under en brand såsom kraftiga rörelser och vibrationer.
Image

Teckna årligt serviceavtal

Luleå Brand och industriservice erbjuder möjligheter att teckna årligt serviceavtal.

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

KONTAKTUPPGIFTER

Luleå Brand & Industriservice AB
Upplagsvägen 9
972 54 LULEÅ

Tel: 0920-22 57 85

info@brand-service.se

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag:
07:00 - 16:00

GDPR

Vi använder cookies på denna hemsida.
Genom att fortsätta på hemsidan godkänner du våra GDPR villkor.