Service och Underhåll - FOGMAKER

3Luleå Brand & Industriservice kan erbjuda både installation och service av Fogmaker brandsläckningssystem för motorrum och andra slutna utrymmen.
Fogmaker är ett sprinklersystem som bildar vattendimma under högtryck.
Systemet passar i allt från Entreprenadmaskiner, Skogsmaskiner, Bussar, Specialfordon (ex Polis o militär) till fordon inom gruvor, sågverk, hamnar osv.

Certifierad installation, underhåll och service

Vi får kontinuerliga uppdateringar inom området med utbildningar och certifieringar. Vi utför installation och erbjuder service på befintliga Fogmaker anläggningar
Vi utför även omladdningar och revisioner.

Teckna Serviceavtal

Här finns möjligheten att teckna årligt serviceavtal.