Sprinkler

spriMed sprinkler har du en brandskyddsinstallation som dygnet runt skyddar stora värden.
Vissa verksamheter kräver sprinkler av försäkringbolag eller av myndighet. Med detta kommer ett underhåll av utrustningen för att säkerställa funktionen. Det skall finnas en anläggningsskötare som är ansvarig för regelbunden kontroll och provning av anläggningens funktioner. Skötselinstruktioner för anläggningen skall följas. Detta skall göras minst en gång per kvartal.

"Årlig Sevice/Underhåll"
Service och underhållsarbeten skall göras minst en gång per år av servicefirma

Årligt underhåll omfattar:
- provning av utrustning, larmdon, styrfunktioner - ev. utbyte av släckmedel, provtryckning av behållare, utbyte av slang.
Kontakta oss om du vill veta mer.

Här finns möjligheten att teckna årligt serviceavtal.