Röklucka / Rökgasventilation

gfRökluckor ska kontrolleras minst en gång per år.
Kontrollen ska ske enligt SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretags, riktlinjer "Serviceföreskrifter för brandgas S-2006:1" samt Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen och Boverkets Byggregler.

Vid "Årlig Service/Underhåll" på röklucka/ brandgasventilator görs följande:
- Test av invändig/utvändig draganordning.
- Öppning från styrcentral.
- Kontrollerar nedstörtningsskydd.
- Kontrollerar avrinningar, sprickor, tätningslister, kupol m.m.
- Kontrollerar låsmekanism, hållmagnet, ETL-länk, smältbleck.
- Kontrollerar gasfjäder, stötdämpare och ev. gångjärnsbroms.
- Kontrollerar linor, vajer, manöverhus och vevanordning.
- Kontrollerar reservbatteri och indikeringslampa.

Kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp med dina rökluckor.

Här finns möjligheten att teckna årligt serviceavtal.