Utrymning

flUtrymning är ett stort ämne. Det innehåller många olika säkerhetsfunktioner.

Beroende av vilken verksamhet man bedriver utförs "Rutinkontrollen" i olika intervaller. Det kan vara från flera gånger varje dag till någon gång i månaden.
Det som skall kontrolleras vid egenkontroll är utrymningsvägar (är dom fria, lätt öppningsbara), utrymningsskyltar (sitter dom på plats), utrymningsplaner (uppdaterade?), nöd- ledljus (lyser dom som dom ska) m.m.
Egenkontrollen skall dokumenteras av den som utför kontrollen.

"Underhåll" av utrymningsvägar och dess funktioner är kontroll av låsanordning, dörrstängare, skyltar, funktionskontroll av nöd- ledljus (lysrör och batterikontroll), funktionskontroll av utrymningsstege, kontroll av målade linjer m.m. Detta bör göras 1 gång årligen.

Tag kontakt med oss om du är osäker på hur Er utrymningssituation ser ut idag.

Här finns möjligheten att teckna årligt serviceavtal.