Brandsläckare

fire extinguishers groupBrandsläckare behöver kontrolleras med jämna mellanrum enligt standarden för underhåll av brandsläckare, SS 3656.
En "Rutinkontroll" utförs löpande av innehavaren. Normalt intervall mellan kontrollerna är 1 månad. Det kan förlängas eller förkortas vid behov men skall inte överstiga ett kvartal mellan kontrollerna.

Vid "Rutinkontroll" skall följande säkerställas:

- Att handbrandsläckaren är placerad synlig på avsedd plats
- Att handbrandsläckaren inte är blockerad
- Att handbrandsläckarens instruktion är vänd utåt och läsbar
- Att handbrandsläckaren inte har några yttre synliga skador
- Att manometern visar rätt tryck
- Att handbrandsläckaren är plomberad

"Underhåll" och "Verkstadsgenomgång" skall utföras av utbildad serviceman. I begreppet "Underhåll" ligger den årliga kontrollen och utbyte av slitdelar. I begreppet "Verkstadsgenomgång" menas den utökade årliga kontrollen som innefattar omladdning och provtryckning av handbrandsläckare. För vätskesläckare är intervallet 5 år och för pulver- samt kolsyresläckare är intervallet 10 år.
Tag kontakt med oss om Ni har några frågor.

Här finns möjligheten att teckna årligt serviceavtal.