Första hjälpen

faTyvärr så glömmer man ofta bort att även Första Hjälpen utrustningen behöver ett underhåll. Vem vill ha en torr och spröd blodstoppare i ett sår eller upptäcka att ögonsköljen gick ut för 5 år sen? Rutinkontroll
Vid rutinkontroll kontrollera:
- att "Första hjälpen" utrustningen är komplett och "färsk". - att "Första hjälpen" utrustningen finns i tillräcklig mängd för verksamhet. - att "Första hjälpen" utrustningen är ordentligt uppmärkt.
Detta bör göras minst en gång per kvartal.
Tag kontakt med oss om du behöver komplettera eller har frågor.

Här finns möjligheten att teckna årligt serviceavtal.