Vi utför brandtätning och brandtätningsinspektioner

Brandtätning är mycket viktig för att förhindra spridning vid brand?

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas mellan utrymmen vid brand.

Var kan branden sprida sig?

Vid en brand sprider sig elden genom håligheter mellan flera utrymmen. Det innebär ytor runt genomföringar som ventilationsrör, elstammar, VVS-rör och hål.
Vid brandtätning tätas aktuella håligheter och därigenom begränsas spridningen av en brand och kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

I vilka miljöer är det vara aktuellt med brandtätning?

brandtatning02Industrier
Verkstäder
Kontor
Hotell
Skolor
Badanläggningar
Flerfamiljsfastigheter
DVS alla miljöer där det finns brandklassade väggar och tak

Komplett lösning från Luleå Brand & Industriservice

Vi erbjuder en komplett lösning på alla typer av brandtätningar som följer svenska byggregler. Vi har brandtätningssystem som är enkla att installera, justera och komplettera. En effektiv brandtätning ska hindra spridning av eld, rök, gas och vatten. Den ska även klara av de tuffa förhållanden som råder under en brand såsom kraftiga rörelser och vibrationer.

Kontakta oss när det gäller Brandtätning och Inspektioner