Brandposter

fpBrandposter behöver kontrolleras med jämna mellanrum enligt standarden för undehåll av brandpost, SS EN 671-3.
En "Rutinkontroll" utförs löpande av innehavaren eller brukaren av brandposten. Normalt intervall mellan rutinkontrollerna är 1 månad. Det kan förlängas eller förkortas vid behov men skall inte överstiga ett kvartal mellan kontrollerna.

Vid "Rutinkontroll" skall följande säkerställas:

- Att brandposten är installerad på avsedd plats - Att brandposten inte är blockerad - Att brandpostens instruktion är läsbar - Att brandposten inte har några yttre skador, är rostangripen eller läcker
"Underhåll" av serviceman kan vara årligt underhåll eller ev. provtryckning av brandpost, utbyte av slitdelar, ev. reparation, spolning m.m.
Tag kontakt med oss om Ni har frågor.

Här finns möjligheten att teckna årligt serviceavtal.