Brandlarm

faeEtt fungerande och anpassat brand- utrymningslarm kan rädda liv, egendom och minska förlust av inkomst.

Brandvarnare
Med ett enkelt tryckande på brandvarnarens knapp kan man själv kontrollera att brandvarnaren fungerar. Det är viktigt att man läser igenom instruktionerna som följer med brandvarnaren då vissa brandvarnare kan både vara med pausfunktion och seriekopplade med andra brandvarnare.
Man skall byta ut brandvarnaren när den är ca 10 år gammal.

Förvarningslarm/
Utrymningslarm/ Brandlarm
Det som är gemensamt med dessa larm är att det finns en  anläggningsinnehavare och att det ska finnas en anläggningsskötare som är  ansvarig för drift och underhåll genom regelbunden kontroll och provning  av anläggningens alla funktioner.
Anläggningskötaren skall ha ingående kännedom om anläggningens funktion, omfattning och hur den fungerar.
Anläggningsskötaren ansvarar för att:
- prova centralutrustningens indikeringar och funktioner varje månad. - kontrollera strömförsörjningen och batterier varje månad. - larmprov av detektorer görs varje kvartal. På ett år ska samtliga sektioner vara provade - orienteringsritningar alltid är aktuella. - anläggningen uppdateras vid förändring i lokalen
Allt skall dokumenteras i kontrolljournalen.

Här finns möjligheten att teckna årligt serviceavtal.