Hjärtsäkra er arbetsplats

Är din arbetsplats hjärtsäker?
Av 10 000 svenskar som idag drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever endast c:a 500. Om en person får hjälp inom 3 minuter med en defibrillator så har man i en studie sett att chansen att överleva är över 70%.

Försäljning, Utbildning och Service

Vi erbjuder oss att hjärtsäkra er arbetsplats. Vi säljer och utför service av hjärtstartare.
Vi genomför utbildningar enligt HLR-rådets kursplan.

Vår Hjärtstartare

I vår hjärtstartare HeartOn AED A10 ingår batteri, vuxenelektroder, väska, manual, mun till mun mask, klädsax, rakhyvel och skylt Hjärtstartare.

Egenskaper

Blinkande ikoner samt svenskt tal ger instruktioner för apparatens användande samt hur man utför HLR. Detta gör A10 mycket lämplig även för användare med begränsade kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR).

Självtester

HeartOn A10 utför automatiska självtester. Dessa sker varje dag, vecka samt månad i olika omfattning. Apparatens funktion testas och batteriets laddning är övervakad. Om något fel upptäcks indikeras detta i statusfönstret samt genom en pipsignal

Underhåll

HeartOn A10 är utrustad med ett statusfönster. Här visas hela tiden batteriets laddningsnivå och status, och kan kontrolleras utan att locket behöver öppnas eller enheten tas ur sin väska.

Säkerhet

Efter EKG-analys aktiveras chockknappen om chock ska ges. Det går inte att ge chock till någon som inte ska ha det.

SD-kort

Genom att ta ut SD-kortet kan data överföras till en PC, samt uppdatering av mjukvara göras.

IP54 klassad

Våra utbildningspaket

Vi erbjuder flera utbildningar inom HLR. Ren standard HLR Utbildning samt HLR Utbildning med defibrillator.
Du får kvalificerade genomgångar av det som krävs när någon i din närhet drabbas av plötsligt hjärtstopp.
Utbildningarna innehåller såväl teoretiska som praktiska inslag.
Vid slutförande av våra kurser erhålls ett intyg som visar på att deltagaren kan HLR samt vet hur denne ska agera vid en nödsituation.

Kontakta oss för mer information