FirePro fasta släcksystem

Pyrotekniskt Genererad Aerosol (PGA) är en slags släckgas som mycket effektivt kyler branden genom att stabilisera de fria radikalerna syre, väte och hydroxid. PGA ger ingen skada på elektronik eller annan utrustning. Det påverkar inte heller syrehalten, vilket är en fördel för brandmännen under insatsen.

Fogmaker Fordons Sprinkler

Fogmaker - Brandsläckning i motorrum

Luleå Brand & Industriservice kan erbjuda både försäljning, installation och service av Fogmaker.
Fogmaker är ett eldsläckningssystem för alla typer av motorrum och andra slutna utrymmen.
Det är ett sprinklersystem som bildar vattendimma under högtryck.
Vi får kontinuerliga uppdateringar inom området med utbildningar och certifieringar.
Systemet passar i allt från Entreprenadmaskiner, Skogsmaskiner, Bussar, Specialfordon (ex Polis o militär) till fordon inom gruvor, sågverk, hamnar osv.

Hur fungerar det?

skissBrandskydd måste vara så driftsäkert som möjligt.
Fogmaker har en pneumatisk detektorslinga av polymer.
Den detekterar brand och aktiverar släckanläggning oberoende av elektronik och extern strömförsöjning.
Detektorslangen trycksätts av en liters kvävgasbehällare.
Vid brand brister detektorslangen, tryckfallet aktiverar ventilen på släckmedelsbehållare. En tryckvakt på detektorgasflaska ger larm till föraren.
Distributionssystemet är marknadens smidigaste. Det är uppbyggt av 1/4'' hydraulslang och 8 mm rör. Kopplingar och dysor monteras med skärringskopplingar. På släckmedels-  och detektorgasflaska finns manometer om indikerar trycket.

Som tillval finns tryckvakt till släckmedelsbehållaren. 

Patenterad högtrycksteknologi

triFogmaker har utvecklat en släckmedelbehållare med högtryck (100Bar) som fungerar som en kolvackumulator.

Vattendimma under högtryck är en överlägsen släckteknik i motorrum. Det höga trycket i kombination med special dysor skapar mikrodroppar med en medelstorlek på 50µm.
Som en jämförselse går det 8000 av dessa droppar i en droppa med 1mm diameter.
De små vattendropparna förfångas omedelbart i kontakt med värme. Vid förångningen bildar 1 liter vatten 1700 liter vattenånga. Ångan ökar luftens vatteninnehåll och hindrar ny syretillförsel till branden. Vid förångningsprocessen kyler vattendimman rökgaserna och heta föremål i motorytrummet.

SERVICEAVTAL FOGMAKER med Luleå Brand & Industriservice
Med oss har Du möjligheten att teckna årligt serviceavtal.

FirePro Aerosol Sprinkler

FirePro Aerosol Sprinkler

FirePro Aerosol är en slags släckgas som mycket effektivt kyler branden genom att stabilisera de fria radikalerna syre, väte och hydroxid. PGA ger ingen skada på elektronik eller annan utrustning. Det påverkar inte heller syrehalten, vilket är en fördel för brandmännen under insatsen. FirePros aerosol beräknas vara 3-10 gånger effektivare per viktenhet än vad Halon var på sin tid. Produkterna har även värdefulla fördelar som att det är kostnadseffektivt och bättre för miljön.
En annan sak som är mycket unikt med FirePros produkter är att även om el och batteribackup slagits ut, så kommer släckbomben ändå att lösas ut automatiskt. Detta görs med en magnesiumladdning som finns i bomben – det är unikt!

FirePro är godkänd i brandklass A, B, C, F och El 130,000 volt. FirePro-aerosolen består av en kaliumnitratblandning, med en partikelstorlek på ~1mikron som varken är korrosiv eller elektrisk ledande. Den ventileras lätt ut efter släckning.

FirePro fasta släcksystem

Bild 1Pyrotekniskt Genererad Aerosol (PGA) är en slags släckgas som mycket effektivt kyler branden genom att stabilisera de fria radikalerna syre, väte och hydroxid. PGA ger ingen skada på elektronik eller annan utrustning. Det påverkar inte heller syrehalten, vilket är en fördel för brandmännen under insatsen. FirePros aerosol beräknas vara 3-10 gånger effektivare per viktenhet än vad Halon var på sin tid. Produkterna har även värdefulla fördelar som att det är kostnadseffektivt och bättre för miljön.
En annan sak som är mycket unikt med FirePros produkter är att även om el och batteribackup slagits ut, så kommer släckbomben ändå att lösas ut automatiskt. Detta görs med en magnesiumladdning som finns i bomben – det är unikt!

FirePro är godkänd i brandklass A, B, C, F och El 130,000 volt. FirePro-aerosolen består av en kaliumnitratblandning, med en partikelstorlek på ~1mikron som varken är korrosiv eller elektrisk ledande. Den ventileras lätt ut efter släckning.

Behållarna kan monteras i taket, på väggen eller under golvet och kräver därmed inget extra utrymme. Det krävs inga omfattande installationer för trycksatta gasbehållare eller komplexa och dyra rörsystem och sprinklers. Vart dem placeras beror helt på släckstrategi.

Aerosol består av små partiklar Kaliumkarbonat (~1 mikrometer) som i gasform sprutas ut i rummet och bryter den kemiska reaktionen i branden. Nedbrytningsprocessen absorberar värmen från branden, vilket gör att temperaturen sjunker med cirka 100 grader på 30 sekunder. FirePro fungerar bäst i slutna utrymmen. Det finns produkter för fasta installationer och manuella enheter för bekämpning av pågående brand.

Automatiska släcksystem från FirePro är ett billigt och effektivt sätt att brandsäkra serverrum, kontrollrum, ställverk, elcentral, garage, bussar, lastbilar, båtmotorer, maskiner, lagerutrymmen eller andra slutna utrymmen där brand skulle orsaka långa driftstopp. Släcksystemet utlöses av en släckcentral, rökdetektorer, ställbar temperaturgiverare eller självutlöser vid 300 grader.

Släckbomben finns i flera olika storlekar från den minsta FP-8 som är avsedd för mindre el-centraler, diskmaskiner, små utombordare, tjock-TV etc till FP-5700 avseende för serverrum, ställverk, arkivrum osv.

Firepro Släckgranat Kit 

Bild 2FirePro släckgranat är ett verktyg för första insatsperson (FIP) som gör att man kan påbörja räddningsinsatsen redan innan insatsstyrkan är på plats. På bara några få minuter kyler och släcker granaten elden med ca.100 grader per minut. Granaten är i första hand framtagen som ett verktyg för första insatsperson för användning i slutna brinnande objekt. Inom några minuter kyler och släcker granaten brandhärden. Beroende på brandens storlek krävs olika omfattning av eftersläckning. Oftast räcker det dock med en mindre eftersläckning, vilket reducerar skadorna på egendom och minskar saneringsbehovet.

Ett modernt släckmedel är inte bara effektivt, det är även miljövänligt. FirePro har tillsammans med ”Greenlabel” en rad andra certifikat och är även testat av kompetenta forskare i Sverige. Aerosoler har förut omnämnts som orena, men FirPros unika kaliumkarbonat-aerosol är ett rent alternativ som tagit fram av många års forskning.

Man har även gjort en forskarrapport i Lund och låtit flera räddningstjänster utföra tester. Det är ett tydligt tecken på att FirePro ligger i framkant. Man uppfyller inte bara de krav som ställs på ett FIP-verktygs egenskaper, utan även dess hantering och säkerhet.

firepro

Kökssläck System

Vad skall finnas med här?